ข้อมูลบริษัท

CJ Supermarket (ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต) ประกอบกิจการค้าปลีกในรูปแบบใหม่ โดยการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ครบครันในราคาประหยัด ภายใต้การบริหารงานของ “บริษัท พีเอสดี รักษ์ไทย จำกัด” ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2548

และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จนในปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการแล้วกว่า 480 สาขา ในพื้นที่ 25 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร ชัยนาท นครนายก ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ลพบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และอ่างทอง โดยมีโครงการขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย