ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้า

ลักษณะงาน

หา Supplier และทำการจัดซื้อสินค้าตามที่บริษัทฯกําหนด

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 3. มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความสามารถเรื่องการต่อรองราคาและหา Supplier รายใหม่ 5. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์

สถานที่ปฏิบัติงาน

สํานักงานใหญ่ อาคาร 393 สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-2353146

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express