สินค้าแลกแต้ม

CJ Express ซื้อครบทุก 25 บาท รับแต้มสะสม 1 แต้ม / CJ คุ้มราคา ซื้อครบทุก 100 บาท รับแต้มสะสม 1 แต้ม
(หมายเหตุ กลุ่มสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และบัตรเติมเงินไม่สามารถรับแต้มสะสมได้)