ติดต่อเรา

บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 5-6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2235 3146 โทรสาร: 0 2267 8681 อีเมล์: info@cjexpress.co.th

แบบฟอร์มการติดต่อ